Hvem er vi?

Vi hedder Klára og Oliver og driver en lille grøntsagsproduktion i Barrit som Biodynamiske Jordbrugere. Igennem BINGN’s mesterlære har vi lært hvordan man sammen med naturen kan frembringe planter til mennesker og dyr som nærer mere end bare det fysiske og efterlader jorden i en bedre tilstand end da vi overtog den.

En del af Fuglsang, som er et 14 ha landbrug med kvæg.

Samarbejdet med Fuglsang giver os mulighed for at dyrke jorden uden at tilføre noget udefra da gården i sin helhed har det til rådighed der trænges for at planterne kan vokse harmonisk ud af moder jords skød. Vi gøder jorden med kompost af kogødning som har ligget på marken og modnet.  I denne modningsproces tilføjes biodynamiske præparater.

Forskellige bearbejdninsmetoder

Da haven blev etableret blev der pløjet et stykke græsmark og harvet et par gange så der var klar til at så. Det er så hensigten at der ikke skal pløjes mere. Vi eksperimenterer i øjeblikket med forskellige bearbejdningsmetoder. Vi har prøvet at fræse bedene og efterfølgende harve. Vi har også prøvet at slå grøntmassen og lade den ligge på jorden for så at harve bedene bagefter. I år har vi lagt kompost ud på det areal der skal bruges til grøntsagsdyrkning næste sæson så det kan give kræfter til afgrøderne. Indtil videre kunne vi trække på de kræfter som køerne i samspil med græsset har efterladt men da vi ikke rykker videre endnu skal der noget til at opretholde denne frugtbarhed.


Vi vil gerne sælge lokalt

– og inviterer folk til at komme og hente kasserne selv så de kan få et forhold til gården og os der bor der. Andre er også velkommen til at besøge i korte eller længere perioder for at opleve hvordan vi arbejder med at styrke gårdens individualitet.


Lærkehaven

Rene varer

Hos Lærkehaven vokser råvarerne organisk – biodynamisk og vi tilfører ikke andet end det naturen selv frembringer.

Selve grøntsagsdyrkningen er deltid

Vi er begge to uddannet indenfor biodynamik, Oliver mest med kvæg og Klara med grøntsager, Oliver har også studeret og været på kursus for at opdage metoderne beskrevet i Holistisk Management. Vi arbejder på at udvikle vores forretning og produktion og har derfor plantet bærbuske, frugttræer og andre flerårige afgrøder på marken for nylig så vi kan fortsætte med at udvide vores sortiment.

Vi drømmer om være en del af en social sammenhæng med andre mennesker som deltager aktivt, og fra eget initiativ, til at opretholde et økosystem der fortsat udvikler sig henimod mere livsdiversitet i alle naturriger. Det være sig planter og dyr men også kulturel aktivitet i den sociale sfære. En deltagelse som fordrer et sundt økosystem så vores børnebørn kan opleve en verden med klart rindende, rene vandløb til levende verdenshave, rent grundvand, ren luft og et stabilt klima som kan fortsætte med at være fundament for universets kosmiske udvikling.

Om Lærkehaven

© Lærkehaven – Copyright.
Created and hosted by Group Online